Mer olje enn for ti år siden

26.05.2015 Det er nå mer olje igjen å produsere fra felt og funn enn det var i 2005, og i tillegg antas det å være mer olje igjen å finne.

Tørre brønner nord for Hyme-feltet i Norskehavet

22.05.2015 Statoil Petroleum AS er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/8-7 og 6407/8-7 A.

Tørr brønn nord for Varg-feltet

20.05.2015 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 672, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-24 S. Brønnen er tørr.

Havforum.no samler alt om de norske havforvaltningsplanene

19.05.2015 Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

Flere nyheter

Nytt nettsted

Norsk Petroleum
Norskpetrolum.no erstatter faktaheftet