Resultat av leteboring Resultat av leteboring
13.02.2015
12.02.2015

Produksjonstall Produksjonstall
20.02.2015
16.01.2015
17.12.2014

Boreløyve Boreløyve
02.03.2015
27.02.2015
18.02.2015

Ressursregnskap for norsk kontinentalsokkel per 31. desember 2014

02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

Produksjonstal januar 2015

20.02.2015 Foreløpige produksjonstal i januar 2015 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 931 000 fat olje, NGL og kondensat.

Tørre brønner nær Knarrfeltet i Nordsjøen

16.02.2015 BG Group AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 34/3-4 S og 34/3-4 A.

Behandler utbyggingsplanen for Johan Sverdrup

13.02.2015 I dag, 13. februar, ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup overlevert olje- og energiminister Tord Lien.

Flere nyheter

FORCE